ถ้าอยู่จุดเดิม หมายความว่า เรากำลังถอยหลังอยู่
เราต้องวางแผนตลอดเวลาว่า งานวิจัย การพัฒนา
ก้าวต่อไป ของเราควรเป็นอะไร

" เพื่อสร้างประโยชน์ สูงสุดให้กับสังคม"

ศ.ภญ.ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์

คณบดี คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ความสำเร็จ สูงสุดของนักวิจัย คือเห็นนวัตกรรมที่เราคิดค้น

" ช่วยแก้ไขปัญหา
ให้กับผู้อื่นได้"

ศ.ภก.ดร.ปิติ จันทร์วรโชติ

นักวิจัยผู้เป็นเจ้าของรางวัลงานวิจัยมากมาย

วิทยาศาสตร์ คือการทำความ รู้จักกับธรรมชาติ
หากเราเข้าใจ จะสามารถดึงความรู้มา
พัฒนาผลิตภัณฑ์ ต่อยอด

" เพื่อแก้ปัญหาที่มี
อยู่ของสังคมได้"

ผศ.ภญ.ดร.จิตติมา ลัคนากุล

รองคณบดีฝ่ายพันธกิจสากลและวิรัชกิจ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทุกครั้งที่มีการวิจัย

" ต้องเกิดความรู้ใหม่
และสิ่งใหม่เสมอ"

ไม่เช่นนั้นก็คือการทำตามคนอื่น นี่คือ concept
ของการทำวิจัย

รศ.ภญ.ดร.สรกนก วิมลมั่งคั่ง

หัวหน้าภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า